Başkanı Recep Gür, ciro kaybı desteğine ilişkin esasların belirlendiğini bildirdi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, ciro kaybı
desteğine ilişkin esasların belirlendiğini bildirdi.
Destek programı başvuru süresinin bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet
sitesi üzerinden duyurulacağını ifade eden Gür, “Salgınında faaliyetlerinin kısıtlanması
nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek
ciro kaybı destek programına türkiye.gov.tr üzerinden başvurulacak” dedi.
Resmi Gazetede yayımlanan ve işletmelere verilecek ciro kaybı desteği programının
uygulama esaslarını belirleyen tebliğe göre, destek programı başvuru süresinin bir aydan az
olmamak üzere Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulacağını vurgulayan
Recep Gür, “Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında
verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak
ettikleri 3.000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup
edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek” diye konuştu.
FAYDALANMA ŞARTLARI
ÇESOB Başkanı Recep Gür, destek programından 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden

ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon
TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020’de cirosu yüzde 50 ve üzerinde
bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan
işletmelerin esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabileceklerinin altını çizdi.
Ciro kaybı desteğinin tek seferde ödenmek üzere 2.000 TL’den az ve 40.000 TL’den fazla
olmamak üzere işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü
olarak belirleneceğini dile getiren Gür, “İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak tarihi itibarıyla
2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas
alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020’deki dönemlere ilişkin olarak verilen
beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak” dedi.

Cevap bırakın