OĞUZ OCAKLARI HACI BEKTAŞİ VELİDEN DESTUR ALDI.

OĞUZ OCAKLARI HACI BEKTAŞİ VELİDEN DESTUR ALDI.
Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları olarak kurulan merkezi Ankarada bulunan ocağın genel başkanı Ayhan Türk Alevi Bektaşi Kültürünün ve Anadolunun islamlaşmasının önderi Hacı Bektaşi Veliden destur alarak yola çıktılar. Ayhan Türk Yesevi Bektaşi Oğuz Ocaklarının felsefesi hakkında şunları dile getirdi.
Bozkurt; Türk’ün özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeler. Çünkü Bozkurt asla evcilleştirilemeyen yani boynuna tasma takılamayan bir özelliğe sahiptir. Bozkurt bir partiye indirgenemez. Nasıl ki diğer milletlerin sembolleri var ise, mesela Çinlilerin ejderha Rusların ayı gibi,Türk’ün sembolü de Bozkurttur.
Zülfikar; vicdanı merhameti adaleti temsil etmekle birlikte ehlibeytin mazlumiyetini anlatır ve tabi ayni zamanda Türk’ün ehlibeytten yana olduğunun ifadesidir. Türk’ler islamı ehlibeyt eksenli anlamış yorumlamış ve taraf olmuşlardır.
Yesevi Bektaşi eksenli bakış ve islam yorumu; Türk’ün Araplaşmadan İslam olmasını ve aynı zamanda aklın ve gönlün muhteşem birlikteliğini anlatır. Dinin özünde ahlaklı olmayı istediğinin Türk(ce) ifadesidir. Türkün İslam yorumu olan bu ekol Türklerin selefi vahabi şii anlayışlardan uzak kalmasının ve Araplaşmasının ya da Farslaşmasının tarih boyunca engeli olmuş ve olmaya da devam edecektir. Türk’ün töresinde inanca karışılmaz temel düsturumuzdur ancak Türk her inancada saygı duyar.
Oğuz; hem atamız Oğuz Kağanı ve hem de Türk’ün bilinmeyen tarihten bugüne değin bütün değerlerini hiçbir dini mezhebi taassuba düşmeden sevmeyi yüceltmeyi kabul etmeyi ifade eder.
Ocağımız, kimseye din mezhep anlatmak amacı taşımaz. Türklük bilincinde olan Ulu Başbuğ Atatürk ve Cumhuriyete saygılı ve bağlı her vatandaş canımızdır.
Oğuz Atamızda Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi de Kızıl Elmanın manevi lideri Hünkar Hacı Bektaşi Veli de Ulu Başbuğ Atatürk te bize göre aynı davanın kutlu temsilcileridirler. Çünkü Türk dünyanın vicdanıdır merhametidir adaletidir.

Cevap bırakın